Walne Zebranie Stowarzyszenia!

Walne Zebranie Stowarzyszenia!

Zarząd Stowarzyszenia Lepszy Prądocin zaprasza na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie.

Porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych , stwierdzenie kworum, wybór sekretarza

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia, dyskusja

3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

4. Omówienie programu działania na bieżący rok

5. Dyskusja,  wolne wnioski, zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane nasza działalnością.

w imieniu Zarządu – Jolanta Diering